News

Studiedag inzake overheidsopdrachten

Op 17 november 2016 was Gauthier ERVYN  spreker  op de Studiedag georganiseerd door juridische uitgeverij POLITEIA met betrekking tot overheidsopdrachten. Mr. ERVYN had het over het onderwerp « Welke mededinging voor publieke overeenkomsten die uitgesloten zijn van de wet op de overheidsopdrachten? », in de loop waarvan hij de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak heeft beschreven van de Europese Unie en […]

Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders

Mr. Johan VANDEN EYNDE heeft een aangepast versie geschreven van zijn overzicht met betrekking tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en beheerders van ondernemingen. Deze nieuwe bijdrage aan de rechtsleer zal begin 2017 verschijnen bij uitgeverij ANTHEMIS. Zij heeft als voorwerp een volledige analyse van de wetgeving, de rechtsleer en de rechtspraak met betrekking […]

VDE LEGAL IN EEN NIEUW JASJE!

Gedurende meer dan drie maanden werden de Brusselse kantoren van VDE LEGAL grondig gerenoveerd. Er werden ook nieuwe werkruimtes gecreëerd om in 2016  Pierre JEANRAY, Michael HERBATSCHEK, Maria CASADO en Sylvie VOISIN als nieuwkomers te verwelkomen. Aldus beschikt VDE LEGAL sinds januari 2017 over een nog performantere structuur, waaronder met name drie vergaderzalen  die uitgerust zijn met de […]

EUROPEAN REGIONAL MEETING 2017 VAN CONSULEGIS

Op 11, 12 en 13 februari 2017, ontvangt VDE LEGAL in Brussel de EUROPEAN REGIONAL MEETING_2017 van de internationale advocatenvereniging CONSULEGIS. Deze internationale conferentie, waaraan tientallen Europese advocaten deelnemen, begint met een bezoek aan het Europees Parlement. De deelnemers nemen vervolgens deel aan een volledige vormingsdag, waarop verschillende deskundigen van de Belgische en Brusselse economie zullen spreken. […]